ALUMINIUM-MAGNESIUM ALLOY POLE

Address: 68 Qinglin 2 Rd., Lishui, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:ALUMINIUM ALLOY WIRES,ALUMINIUM-MAGNESIUM ALLOY POLE,PURE ALUMINIUM POLE

Lishui Hardware Co., Ltd.


Address: No. 74, Hedongli, Shifuqiao Industrial Zone, Xixia St., Qixia, Nanjing, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:ALUMINUM ALLOY WIRE,ALUMINIUM-MAGNESIUM ALLOY POLE,ALUMINIUM-SILICON WELDING STICK

Nanjing Kadanlu Wire & Cable Co., Ltd.