CHAN MEI YISHENGSU

Address: Lianhe, East Suburb, Luogang, Guangzhou, Guangdong, China

Products/Services We Offer:QIANGLI YISHENGSU FOR SHRIMP,CHAN MEI YISHENGSU,HUOJUN FERMENT,MICROBE COMPOSITE NUTRIENT SOLUTION,YISHENGSU WATER QUALITY IMPROVING AGENT,AN DAN QING

Guangzhou Juntai Biologic Feedstuff Co., Ltd.


Address: 12-2-302, Zhuyuan, Sanlixincheng, Jianggan, Hangzhou, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE,CHAN MEI YISHENGSU,SHRIMP CRAB DEHUSK NUTRIENT,YUXINGXIANG,TAINUO (FERMENT BEAN DREGS),NITROUS ACID DEGRADATION AGENT

Hangzhou Wancheng Biological Technology Co., Ltd.


Address: No.125-805, Xidi Villa, No.1, Yundang Road, Siming, Xiamen, Fujian, China

Products/Services We Offer:BAO CANG AN,BIOLOGICAL WATER PURIFICATION AGENT,TAI ZAO JING,QING DU SAN,CHAN MEI YISHENGSU,SUBSTRATE MODIFIER

Xiamen Liyang Aquatic Product Technology Co., Ltd.