CHOPPING AND CUTTING MACHINE

Address: No. 7, Hedongjie, Chenfangqiao, Sheshan Town, Songjiang, Shanghai, China

Products/Services We Offer:HAND|ELECTRIC MEAT CHOPPER,HAND MEAT CHOPPER,CHOPPING AND CUTTING MACHINE,ELECTRIC MEAT CHOPPER,FOOD MACHINERY,SLICER,COOKWARE

Shanghai Li-sheng Cooking Machine Co., Ltd.


Address: Xihuangzhuang Industrial Zone, Xingjiawan Town, Renxian, Xingtai, Hebei, China

Products/Services We Offer:CHOPPING AND CUTTING MACHINE,CHOPPING AND CUTTING THREE-WAY SET,MANUAL AND ELECTRIC DUAL-PURPOSE CUTTER,ELECTRIC SINGLE CUTTER,HAND-OPERATED|ELECTRIC MEAT CUTTER,BOX TYPE MEAT CHOPPER

Xingtai Tengda Food Machinery Factory