COMPUTER VAMP POSITIONING HOLE PUNCHING MACHINE

Address: Industrial Area, Qiyi Lubian, Sijing, Chendai Town, Jinjiang, Quanzhou, Fujian, China

Products/Services We Offer:COMPUTER VAMP POSITIONING HOLE PUNCHING MACHINE,COMPUTER LEATHER CLINKING PRESS,NUMERICAL CONTROL LEATHER HOLE PUNCHING MACHINE

Jinjiang Bangxing Leather Computer Machine Works