COSTUME FABRICS

Address: Underground, 52th Bldg., Nangui Nangui West Road, Chancheng, Foshan, Guangdong, China

Products/Services We Offer:KNITTED GARMENT,COSTUME FABRICS

Foshan Yuhua Knitting Mill Co., Ltd.


Address: Wujiaqiao, Nanwang Highway, Wangjiangjing Town, Xiuzhou, Jiaxing, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:ONE-PIECE DRESS,DENIM JEANS,VEST,BAG AND SUITCASE FABRIC,COSTUME FABRICS,HOME TEXTILES FABRIC,BOY'S LEISURE TROUSERS,GIRL'S SHORT SKIRT,TROUSERS WITH BELT

Jiaxing Liancheng Weaving Co., Ltd.