DOUBLE-PLY OXFORD

Address: Chezhanbei, Shengze Town, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:CHUNYAFANG SHELL FABRICS,SHOWER CURTAIN CLOTH,POLYESTER TAFFETA SHELL FABRICS,CAMOUFLAGE OXFORD,DOUBLE-PLY OXFORD,PRINTED COMPOUND CLOTH

Wujiang Jiada Silk Co., Ltd.