FOOD PACKING MATERIAL

Address: No.4, Xinfu Rd., Xinjian 2 Village, Xihongmen Town, Daxing, Beijing, China

Products/Services We Offer:FOOD PACKING MATERIAL,FOOD MACHINERY,FOOD ADDITIVE

Beijing Sande Industry And Trade Co., Ltd.


Address: No. 2262, Gaoqi, Huli, Xiamen, Fujian, China

Products/Services We Offer:FOOD PACKING MATERIAL,FOOD MACHINERY,CREAM,FRAGRANCES,JAM,FOOD MOULDS

Xiamen Maiwei Food Co., Ltd.