FROZEN BEVERAGE

Address: Zhuangtoucun, Baixianxiang, Changxing, Huzhou, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:CANNED BAMBOO SHOOT,DRIED TORFU,FROZEN BEVERAGE

Huzhou Changxing Jiahuan Food Co., Ltd.


Address: No. 243 Hepan Bridge Road, Wucheng, Jinhua, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:FROZEN BEVERAGE

Jinhua Mengniu Dairy Co., Ltd.


Address: 5/f, Hongfangzi, No. 400, Tongbei Rd., Yangpu, Shanghai, China

Products/Services We Offer:FROZEN BEVERAGE

Shanghai Yimin Food First Factory (group) Co., Ltd.