FRUIT-FLAVOR YOGHURT

Address: Yanqing N. Rd., Shiyoucheng, Xingqing, Yinchuan, Ningxia, China

Products/Services We Offer:FRUIT-FLAVOR YOGHURT,AD ZINC YOGHURT,XUEBOLUO FRUIT YOGHURT,SUGAR-FREE CA YOGHURT,BEVERAGE,YOGHURT

Yinchuan Jinhe Dairy Beverage Co., Ltd.