FUR FABRIC

Address: Pengcheng Shangsha, Baqi Xilu, Shishi, Quanzhou, Fujian, China

Products/Services We Offer:FUNCTIONAL FACE FABRIC,COWBOY WATER WASHING LEATHER,FUR FABRIC,LEATHER FABRICS,CHEMICAL FACING MATERIAL

Shishi Pengcheng Shangfeng Leather Fabrics Co., Ltd.