HEAT-INSULATING FABRIC

Address: No. 19, Xihuan Rd., Shengze Town, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:OXFORD,FUGUI VELVET SHELL FABRIC,BRONZED SUEDE NAP FABRIC,PEACHSKIN VELVET FABRIC,HEAT-INSULATING FABRIC,EXTINCTION TASLAN FABRIC

Wujiang Chaowei Textile Co., Ltd.


Address: No. 2-16,east Of Dongfang Garden Shop, Shengze Town, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:BROCADE CLOTH,COTTON JACQUARD,TASLAN,NYLON SPINNING SHELL FABRICS,HEAT-INSULATING FABRIC,ENCRYPTION WIDENED PEACH SKIN LINT SHELL FABRIC

Wujiang Henghe Textile Co., Ltd.