INDUSTRIAL STEEL BALL

Address: Rm. 1908, No. 558, Chengshan Road, Pudongxinqu, Shanghai, China

Products/Services We Offer:HARDWARE FASTENING PIECE,GYRATION BEARING,INDUSTRIAL STEEL BALL,GEARS,OIL CYLINDER

Shanghai Zhongwang Engineering Machinery Co., Ltd.


Address: Xiaozhuze Cun, Nanshi, Baoding, Hebei, China

Products/Services We Offer:INDUSTRIAL STEEL BALL

Baoding Xinli Steel Ball Manufacturing Co., Ltd.


Address: No. 1, Chundu Road, Xigong, Luoyang, Henan, China

Products/Services We Offer:INDUSTRIAL STEEL BALL,STEEL BEARING BALL

Henan Steel Ball Factory