KNITTING UNDERWEAR

Address: Rm. A-2602, Xinshiji Piazza, No. 288, Zhongshan E. Rd., Baixia, Nanjing, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:JACKET,LADIES' MEDIUM LENGTH TROUSERS,WOMEN'S EMBROIDERED SHIRT,SPORTS SUIT,KNITTING UNDERWEAR,HAND EMBROIDERED SWEATER

Nanjing Nanxin Textiles Co., Ltd.