MEDICINAL PLASTIC PACKING BOTTLE

Address: Xiaowu Beikou, Yongledian Town, Tongzhou, Beijing, China

Products/Services We Offer:MEDICINAL PLASTIC PACKING BOTTLE,FISSION CAPSULE,MEDICINE CAPSULE,HOLLOW CAPSULE

Beijing Wantong Edible Capsule Co., Ltd.


Address: Gaige Village, Shiyang Town, Dujiangyan, Chengdu, Sichuan, China

Products/Services We Offer:MEDICINAL PLASTIC PACKING BOTTLE

Sichuan Zhenhua Medical Packing Co., Ltd.


Address: Industrial Development Area, Zhangshu, Yichun, Jiangxi, China

Products/Services We Offer:MEDICINAL PLASTIC PACKING BOTTLE,RUBBER PRODUCTS,PLASTIC PACKING PRODUCTS

Jiangxi Daming Plastic Industry Co., Ltd.