ORGANIC GLASS MEDAL

Address: 2/f, Building 10, Baishilong Ind. Zone, Minzhi, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Products/Services We Offer:ORGANIC GLASS MOBILE PHONE DISPLAY RACK,ORGANIC GLASS CIGARETTE DISPLAY RACK,ORGANIC GLASS JEWELRY DISPLAY RACK,ORGANIC GLASS DIGITAL CAMERA DISPLAY RACK,ORGANIC GLASS MEDAL,ORGANIC GLASS ARCHITECTURAL MODEL

Shenzhen Lucaoyin Environmental Art Design Co., Ltd.


Address: Qiancang Town, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:ACRYLIC TISSUE BOX,ORGANIC GLASS MEDAL,ACRYLIC MONTHLY CALENDAR

Pingyang Hongye Organic Glass Product Factory


Address: Blg. 10, No. 1290, Xiangjiang Rd., Nanxiang Town, Jiading, Shanghai, China

Products/Services We Offer:ORGANIC GLASS LAMP BOX,ORGANIC GLASS MOBILE PHONE EXHIBITION RACK,ORGANIC FOAM CHARACTER,PLEXIGLASS SIGN BOARD,ORGANIC GLASS CARDCASE,ORGANIC GLASS MEDAL

Shanghai Sijing Organic Glass Product Co., Ltd.


Address: No. A-1, Station 5, Dawuji, Shibalidian, Chaoyang, Beijing, China

Products/Services We Offer:PLEXIGLASS SPECTACLES SHOWING RACK,PLEXIGLASS JEWELRY SHOWING RACK,PLEXIGLASS DESK CALENDAR RACK,PLEXIGLASS TEA TABLE,ACRYLIC FISH JAR,ORGANIC GLASS MEDAL,PLEXIGLASS TELEPHONE BOOTH,ACRYLIC LAMP BOX,PLEXIGLASS LAMPS AND LANTERNS

Beijing Hengji Lighting Plexiglass Product Co., Ltd.