OXYTETRACYCLINE ( FEED GRADE )

Address: No. 391, Xingcheng Hutong, Xinxing Jie, Yanji, Yanbian, Jilin, China

Products/Services We Offer:MULTIANTIMYCIN,HELIOMYCIN,PADDY PESTICIDE,CHUNLEIMEISU WETTABLE POWDER,CHUNLEIMEISU LIQUOR,MULTIANTIMYCIN WETTABLE POWDER,GONGZHULING MYCIN,OXYTETRACYCLINE ( FEED GRADE ),CHLORINATED PARAFFIN,JINGGANGMYCIN

Yanbian Chunlei Biologicals Co., Ltd.