OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE INJECTABLE

Address: No. 29, Gaoying St., Chang'an, Shijiazhuang, Hebei, China

Products/Services We Offer:METACYLINE HYDROCHLORIDE,DEOXYTETRACYCLINE SULFONATE,OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE INJECTABLE,INJECTION GRADE TERRAMYCIN HYDROCHLORIDE,DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE,DOXYCYCLINE,OXYTETRACYCLINE BASE,TERRAMYCIN HYDROCHLORIDE,ACETASZOLAMIDE,NIFURSOL

Shijiazhuang Huashu Pharmaceutical Co., Ltd.


Address: No. 448, Changqing Road, Shizhong, Leshan, Sichuan, China

Products/Services We Offer:OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE INJECTABLE,DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFATE,OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE INJECTABLE,NEOMYCIN SULPHATE,STREPTOMYCIN SULFATE,GENTAMYCIN SULPHATE,OXYTETRACYCLINE BASE,OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE,IVERMECTIN,RIFAPENTINE

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd.