QING FEI SU

Address: Lixian Industrial Zone, Daxing, Beijing, China

Products/Services We Offer:TOXICANT ELMINATION SLIMMING,QING FEI SU,DIETARY FIBER POWDER,IRON ZINC CALCIUM,LIQUID CALCIUM,VITAMIN E

Beijing Shengshi Jianian Biologic Technology Development Co., Ltd.