REFRACTORY FIBER ROPE

Address: No. 69, Xibuwan, Zhongguan Town, Deqing, Huzhou, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:GLASS WOOL PRODUCTS,ALUMINIUM SILICATE PRODUCTS,CERAMIC WOOL PRODUCT,NON-ASBESTOS COATED MATERIAL,REFRACTORY FIBER ROPE,MINERAL WOOL,MINERAL WOOL PRODUCTS,UNSHAPE REFRACTORY LIGHTWEIGHT POURING MATERIAL

Deqing Rabbit Energy Saving Material Co., Ltd.


Address: Tongjing Town, Zhonghuamenwai, Jiangning, Nanjing, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:WATER SUPPLY PIPE,REFRACTORY FIBER ROPE,REFRACTORY FIBERS NEEDLE PUNCHED BLANKET,REFRACTORY FIBERS WET METHOD FELT,REFRACTORY FIBERS PIPE,ORDINARY ALUMINUM DRY METHOD BLANKET,REFRACTORY FIBERS FOLD BLOCK,REFRACTORY FIBERS BOARD,PVC WIRE CONDUIT,OUTER DRAINPIPE

Nanjing Tongjing Ceramic Fibre Co., Ltd.