REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT

Address: 7, Gongye Dayuan, Jinhua E. Rd., Liujin Xingzhuang Village, Xihongmen Town, Daxing, Beijing, China

Products/Services We Offer:REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT

Beijing Kailong Yisheng Textile Co., Ltd.


Address: Rm. B8000, Quanxin Business Mansion, No. 16, Lianhuachi W. Rd., Haidian, Beijing, China

Products/Services We Offer:REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT,METER

Beijing Yafang Like Technology Co., Ltd.


Address: Rm. 205, Kemao Building, No. 2, Cuiwei Road, Haidian, Beijing, China

Products/Services We Offer:REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT,BUILDING MATERIAL,OFFICE EQUIPMENT,DECORATION MATERIAL,COMMUNICATION EQUIPMENT,METAL MATERIAL,COMPUTER SOFTWARE,CHEMICAL MATERIAL,DAILY GENERAL MERCHANDISE

Beijing Jiangjiefeng Technology Co., Ltd.