ROUGHING TABBY PEACH SKIN SHELL FABRIC

Address: Zhenxing St., Tongluo Town, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:OXFORD,OBLIQUE GRAIN PEACH SKIN LIKE FABRIC,ROUGHING TABBY PEACH SKIN SHELL FABRIC,POLY PONGEE LINING,EXTINCTION POLYESTER TAFFETA SHELL FABRIC,WUMEI SATIN SHELL FABRIC

Wujiang Jiajie Jetting Weaving Co., Ltd.