SANITARY OIL

Address: Industry Park, Lvyi Town, Boxing, Binzhou, Shandong, China

Products/Services We Offer:SANITARY OIL,COTTON DREGS

Shandong Boxing Jinhua Cotton Industry Co., Ltd.


Address: Wangji Village, Laozhaozhuang Town, Linqing, Liaocheng, Shandong, China

Products/Services We Offer:COTTONSEED PROTEIN,SANITARY OIL,FLOCK

Linqing Wokefeng Protein For Feedstuff Co., Ltd.


Address: Meihua Village, Meihua Town, Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China

Products/Services We Offer:SANITARY OIL,COTTONSEED MEAL

Gaocheng Meihua Changxing Grease Factory


Address: Shanchengbei, Weibo Town, Xinji, Shijiazhuang, Hebei, China

Products/Services We Offer:SANITARY OIL,DETOXICATED COTTON DREGS,COTTON DREGS

Xinji Shenghe Grease Feedstuff Factory


Address: Dongzhangzhuang Village, Zaoyuan Town, Wei Xian, Xingtai, Hebei, China

Products/Services We Offer:SANITARY OIL,LINT

Hebei Qiangda Cotton Industry Co., Ltd.