TEA BARREL

Address: North Taihua Town, Yixing, Wuxi, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:CARDBOARD BOX HANDLE,PLASTIC IRON LID,BARREL PLASTIC LID,TEA BARREL,IRON HANDLE,PLASTIC HANDLE

Yixing Huayi Plastic Product Factory


Address: Zhongzhai Village, Heshan Town, Huli, Xiamen, Fujian, China

Products/Services We Offer:TEA BARREL,TEA CADDY,SPIRAL PAPER REEL CORE

Xiamen Huamaoxiang Industry And Trade Co., Ltd.


Address: Zhaofa Village, Huayuan Town, Xinjin, Chengdu, Sichuan, China

Products/Services We Offer:TEA BARREL,CARDBOARD BOX,CHIPBOARD,PAPER JAR

Chengdu Xinjin Jintai Packaging Product Co., Ltd.