TEA FRYING MACHINE

Address: Xiashi Village, Huzhen, Jinyun, Lishui, Zhejiang, China

Products/Services We Offer:STOKER,TEA FRYING MACHINE

Jinyun Feiying Machinery Manufactory


Address: Daling Industrial Area, Anxi, Quanzhou, Fujian, China

Products/Services We Offer:SIEVING MACHINE,TEA SHAKING MACHINE,QUICK PACKER,BALE-BREAKING MACHINE,FLAT PLATE MACHINE,TEA FRYING MACHINE

Fujian Anxi Xiangshan Tea Machinery Factory