TWIST ELASTIC SATIN SHELL FABRIC

Address: No. 47, Nansanhuan Rd., Shengze Town, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:DRILL DAMASK,TABBY PEACH SKIN LIKE FABRIC,FULL DULL POLY PONGEE SHELL FABRIC,TWIST ELASTIC SATIN SHELL FABRIC,TABBY BROCADE BOURETTE SHELL FABRIC,LATTICE POLYESTER TAFFETA SHELL FABRIC

Wujiang Hengxu Textile Finishing Co., Ltd.