UNDERWEAR SPONGE

Address: North Side Of No. 848 Jiaoyuan, Jintan, Changzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:MESH SPONGE,FLAME RETARDING SPONGE,UNDERWEAR SPONGE,FILTER ELEMENT SPONGE,ANTIBIOSIS SPONGE,COMPRESSION PACKAGE SPONGE

Jintan Huasheng Sponge Factory