Changzhou Wujin Jiangnan Yarn Dyeing Mill

[ Manufacturer ]Main business are Yarn-dyed cloth

Huai'an Lanxing Dyeing And Weaving Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Yarn-dyed cotton cloth, Chemical fiber cloth, Printed and dyed cloth

Jiangsu Jinhong Textile Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Cheese, Jean

Changzhou Ruida Textile Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Jean, Yarn-dyed fabric.

Changzhou Jialu Textile Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Jean