Shanghai Jiaren Technology Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Electronic product

Zhejiang Tianxing Electronic Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Electronic components

Zhejiang Xingdong Shoes Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Rope soled shoes

Yueqing Changshun Electronics Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Connector, Socket

Yueqing Changhong Plastic Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Plastic product

Zhejiang Great Electric Appliance Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Electric equipment

Shenzhen Haoquan Electromechanical Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Electronic product

Nantong Zhongyao Electric Appliances Group Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Electric appliances

Zhongshan Xinsheng Electric Appliance Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Terminal

Wenzhou Saige Plastic Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Plastic wiring equipment