Jiangsu Zhaosheng Air Conditioner Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Refrigeration plant for vessels

Zaoqiang Keli Air Conditioner Engineering Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Air conditioning unit, Fan.

Taishan Gangyi Electrical Appliance Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Ventilator

Chongqing Reduction Box Factory Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Reduction box, Blower.

Jinan No.1 Fan Factory

[ Manufacturer Trader ]Main business are Fan

Xinjiang Blowers Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Blowers

Xinxiang Yuxin Aviation Industrial Product Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Aero radiator, Civil radiator

Yiwu Wenbo Daily Necessities Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Daily necessities

Shenzhen Kingcarrier Environment Technology Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Purifying equipment

Guizhou Yuanlong Fan Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Fan