Huanyu Group Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are AC Contactor

Anyang Anke Electric Appliance Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Energy-saving lamp, Switch, Socket.

Wenzhou Daza Electrical Appliance Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Low voltage electrical appliance and its fittings.

Shanghai Xinji Electric Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Wiring box, Circuit breaker

Zhejiang Aofeng Electric Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Electric product

Suzhou Machine Tool Electrical Apparatus Factory Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Electric element for machine tool, Low-voltage electric appliance element, Voltage regulator, Voltage regulator.

Huatong Electromechanical Group Co., Ltd. Suzhou Sale Branc

[ Trader ]Main business are Electric product

Zhejiang Liantai Electric Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are High and low voltage electrical appliance product

Beijing Konggang Weiye Electromechanical Equipment Co., Ltd

[ Trader ]Main business are Socket, Switch cabinet, Circuit breaker.

Zhejiang Heaven Electric Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Electric product