Taizhou Yongtai Medical Dressing Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Medical gauze sheet, Medical abdomen sheet, Medical gauze bandage, Gauze roll, Gauze mask, Medical absorbent cotton, Composite disinfected product.

Wuhan Gauze Trading Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Medical gauze

He'nan Xinxiang Yu'an Medical Hygienic Materials Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Medical equipment

Xinxiang Huaxi Medical Sanitary Materials Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Hygienic supplies.

Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Disposable guaze mask

Jiaozuo League Hygienic Material Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Hygienic material, Adhesive plaster, Gauze, Sanitary dressing.

Xinxiang Yu'an Medical Hygienic Materials Co., Ltd.

[ Manufacturer Trader ]Main business are Medicinal hygienic materials

Guangzhou Prosperity Enterprise Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Non-woven fabrics, Non-woven fabrics, Disposable medical articles, Safety products.

Shanghai Linglan Sanitary Article Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Sanitary article, Cotton yarn.

Tangyin Hygienic Material Co., Ltd.

[ Manufacturer ]Main business are Hygienic material.